Square root
VBT
Calculator
magnet

Ntk N

02 tháng 12 2022 13:23

câu hỏi

111+(-11+27)

111+(-11+27)


16

2


Lê D

02 tháng 12 2022 13:37

<p>=111+16=127</p>

=111+16=127

Trần Q

02 tháng 12 2022 13:44

100+27=127

— Hiển thị thêm 1 trả lời

Ph T

02 tháng 12 2022 14:29

<p>127</p>

127

Đào T

03 tháng 12 2022 08:09

ủa tại seo lại có dấu trừ ?_?

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Một số được chia thành 3 phần lần lượt tỉ lệ với 5:4:3 Tìm mỗi phần biết rằng tổng ba phần bằng 240

3

Được xác nhận

cho hàm số y=f(x) có đạo hàm f'(x) = 2x(x-2) (x+3) ^5 số điểm cực trị của hàm số đã cho là

7

Lihat jawaban (1)