Square root
VBT
Calculator
magnet

Như Ý

07 tháng 10 2020 23:34

câu hỏi

11 nước cộng hòa tách ra từ Liên Ban


4

1


Trương C

21 tháng 10 2020 08:47

khi Gôbachop Lên nắm quyền lãnh đạo đề ra đường lối cải tổ làm Liên Xô lún sâu vào khủng hoảng 19/8/1991 Nhân dân mở ra những cuộc đảo chính nhằm lật độ nhưng ko thành công, làm ảnh hưởng tới sự lãnh đạo của Đảng và Liên Bang -> dẫn tới sự tan rã của 11 Nước Cộng Hòa tách khỏi Liên Bang ... theo ý hiểu của tớ

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

ý nghĩa của lá cờ ASEAN là gì

0

Lihat jawaban (1)

tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân pháp đến nền kinh tế Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất

17

Được xác nhận