Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

30 tháng 11 2019 11:48

câu hỏi

11 chia hết cho x trừ 3


0

1


Chử M

30 tháng 11 2019 15:59

x=14

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

viết mỗi tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử của tập hợp đó a={x|x là số tự nhiên chẵn,x<14 } . B={x|x là số tự nhiên chẵn, 40< x < 50 }có 2 câu mik ko bt kết quả như nào vậy mong Mn giúp đỡ mik xin cảm ơn 😝😫☹️🤤🙃

5

Lihat jawaban (1)