Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn P

30 tháng 11 2022 14:12

câu hỏi

11 +77

11 +77


27

3

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

02 tháng 12 2022 11:52

Được xác nhận

<p><br>Xin chào em Nguyễn P,&nbsp;<br>Đáp án cho câu hỏi của em là: 88<br><br>Đây là một bài tập thuộc Chương X, bài Y<br>Bài giải chi tiết:<br>11 +77 = 88<br>Kết luận: đáp án chính xác là 88<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>


Xin chào em Nguyễn P, 
Đáp án cho câu hỏi của em là: 88

Đây là một bài tập thuộc Chương X, bài Y
Bài giải chi tiết:
11 +77 = 88
Kết luận: đáp án chính xác là 88
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

NThy N

30 tháng 11 2022 14:18

<h1>=88</h1>

=88

Phạm T

01 tháng 12 2022 14:29

<p>88</p>

88

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

trả lời đúng đi

12

Được xác nhận

chó hàm số y=f(x) có đạo hàm là f'(x)=12x^2+2,và f(1)=3.Biết F(x) là nguyên hàm của f(x) thoả mãn F(0)=2, khi đó F(1) bằng

10

Lihat jawaban (1)