Square root
VBT
Calculator
magnet

Mạnh T

22 tháng 8 2022 07:17

câu hỏi

10a. Tìm x, biết: a) 2|x|−1/2=3/4; b) |2x−1/3|+5/6=1; c) |1/2−3x|+41/5=62/5; d) 17/2−|2x−3/4|=(−7)/4. Giúp mình với mn ơi


20

1

Được xác nhận

R. Roboteacher42

University of Pedagogy

22 tháng 8 2022 12:36

Được xác nhận

Chào em Mạnh T, Đây là một bài tập thuộc môn toán 7. Chương 1 - Đại số : Số hữu tỉ - số thực, Bài 3: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ nhân chia số thập phân Lời giải chi tiết của câu hỏi này trong ảnh đính kèm. Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt
alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

7/3-(2,8-6/13)

6

Được xác nhận