Square root
VBT
Calculator
magnet

HUY T

08 tháng 1 2020 04:17

câu hỏi

1000:8


0

3


Nguyễn T

09 tháng 1 2020 09:44

Cảm ơn con đã gửi câu hỏi đến Kiến Guru! 1000 : 8 = 125

Phạm M

11 tháng 1 2020 03:16

1000÷8=125

Giáo V

12 tháng 1 2020 12:40

câu trả lời đúng là 125 nha các con🍀

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

đọc số 999 666

0

Lihat jawaban (1)