Square root
VBT
Calculator
magnet

Ngọc N

13 tháng 1 2022 02:08

câu hỏi

1000×5


4

2


Phạm N

13 tháng 1 2022 04:10

đáp án là 5000

Nguyễn B

13 tháng 1 2022 04:38

5000nha

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

có mấy hình tâm giác

8

Lihat jawaban (2)