Square root
VBT
Calculator
magnet

Lương H

26 tháng 3 2020 03:07

câu hỏi

100+956=?


0

2


N. Ngọcanh

26 tháng 3 2020 07:50

Câu này kết quả là 1056 bạn nhé! - Ta đặt tính sao cho các hàng thẳng nhau. - Ta thực hiện tính từ phải sang trái, chú ý nhớ 1 vào các hàng khi tính. + 0 cộng 6 bằng 6, viết 6. + 0 cộng 5 bằng 5, viết 5. + 1 cộng 9 bằng 10, viết 10. - Vậy 100 + 955 = 1056.

T. Huyền

26 tháng 3 2020 08:17

Đáp án của phép tính bày là 1056 bạn nhé. Đây là phép tính cộng có nhớ trongbphamj vi 1000, chúng mình sẽ được học kĩ hơn ở chương trình Toán lớp 3 đấy bạn ạ 😋

Lương H

30 tháng 3 2020 01:30

Nói rất hay, trả lời cũng đúng nhưng viết sai chính tả💡

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

65×54=

7

Lihat jawaban (1)