Square root
VBT
Calculator
magnet

Trịnh T

18 tháng 12 2022 09:08

câu hỏi

100÷[2×(x+5)-12]=-5 Trả lời chi tiết ,nhanh

100÷[2×(x+5)-12]=-5

Trả lời chi tiết ,nhanh

alt

4

3

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

18 tháng 12 2022 11:08

Được xác nhận

<p>Xin chào em Trịnh T,&nbsp;<br>Bài giải chi tiết:<br>100÷[2×(x+5)-12]=-5</p><p>⇔ 2×(x+5)-12 = -20</p><p>⇔ 2×(x+5) = -8</p><p>⇔ x + 5 = -4</p><p>⇔ x = -9</p><p><br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>

Xin chào em Trịnh T, 
Bài giải chi tiết:
100÷[2×(x+5)-12]=-5

⇔ 2×(x+5)-12 = -20

⇔ 2×(x+5) = -8

⇔ x + 5 = -4

⇔ x = -9


Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

Vinh V

20 tháng 12 2022 14:02

<p>-9</p><p>&nbsp;</p>

-9

 

Thủy_Trưởng_Team_Xà_Lơ T

03 tháng 1 2023 13:56

<p>Bằng 9</p>

Bằng 9

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Viết các tích sau dưới dạng luỹ thừa của một số hữu tỉ (a) 25.5^(3)⋅1/625⋅5^(3);

1

Được xác nhận