Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyen K

07 tháng 11 2022 14:23

câu hỏi

100÷{150÷[450-(500-200)]}

100÷{150÷[450-(500-200)]}

alt

7

2

Được xác nhận

Thu P

07 tháng 11 2022 22:53

Được xác nhận

<p>100 : { 150 : [ 450- ( 500 - 200)&nbsp;</p><p>=100 : { 150 : [ 450- 300]</p><p>=100 : { 150 : 150}</p><p>=100 : 1</p><p>=100</p>

100 : { 150 : [ 450- ( 500 - 200) 

=100 : { 150 : [ 450- 300]

=100 : { 150 : 150}

=100 : 1

=100

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

13 tháng 11 2022 12:52

Được xác nhận

Xin chào em Nguyen T, Đáp án cho câu hỏi của em là: 100 Bài giải chi tiết: Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm bậc của đa thức sau. a) 5xv^(2)+3xv^(2)+xv^(2)

0

Được xác nhận