Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

15 tháng 11 2022 13:36

câu hỏi

10(x+y)-x(x+y)

10(x+y)-x(x+y)


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

17 tháng 11 2022 08:06

Được xác nhận

Xin chào em Nguyễn T, Bài giải chi tiết: 10(x+y)-x(x+y) = (10-x)(x+y) Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

* So sánh 1 và sqrt(3)−1?

2

Được xác nhận