Square root
VBT
Calculator
magnet

Orange은지 O

20 tháng 12 2022 07:22

câu hỏi

10, Từ một hộp có 6 viên bi đỏ 5 viên bi xanh, lấy ngẫu nhiên đồng thời 4 viên bi. Tính xác suất sao cho 4 viên được bốc mỗi màu có số bi là số chẵn.


9

2

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

20 tháng 12 2022 11:02

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập trong phần tổ hợp - xác suất Bài giải chi tiết: Không gian mẫu: 11C4 Bốc 4 viên đỏ: 6C4 Bốc 2 viên đỏ 2 viên xanh: 6C2.5C2 Bốc 4 viên xanh 5C4 Kết quả: (6C4 + 6C2.5C2 + 5C4)/11C4 = 17/33 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

Nguyen K

20 tháng 12 2022 13:08

<h2>Không gian mẫu: 11C4 Bốc 4 viên đỏ: 6C4 Bốc 2 viên đỏ 2 viên xanh: 6C2.5C2 Bốc 4 viên xanh 5C4 Kết quả: (6C4 + 6C2.5C2 + 5C4)/11C4 = 17/33</h2>

Không gian mẫu: 11C4 Bốc 4 viên đỏ: 6C4 Bốc 2 viên đỏ 2 viên xanh: 6C2.5C2 Bốc 4 viên xanh 5C4 Kết quả: (6C4 + 6C2.5C2 + 5C4)/11C4 = 17/33

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

je jAwjf g ja

6

Lihat jawaban (1)