Square root
VBT
Calculator
magnet

Thu D

25 tháng 7 2020 03:06

câu hỏi

10:4x9=?


6

3


Kim Đ

30 tháng 7 2020 04:55

Nếu viết như thế này thì mình cứ tính từ trái qua phải thôi. 10:4=2,5X9 = 22,5

Thu D

09 tháng 8 2020 11:51

đúng r đó

Thu D

25 tháng 7 2020 03:16

mấy,mấy

Thu D

25 tháng 7 2020 03:23

có chữ dư mấy là sai hết

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Ngoai vuon co 14 bong hoa hong va 25 bong hoa cuc . Ban hoa da hai 7 bong hoa hong va 7 bong hoa cuc . Hoi : a, Bay gio ngoai vuon con tat ca bao nhieu bong hoa ? b, So hoa cuc con lai nhieu hon so hoa hong con lai la bao nhieu bong

0

Lihat jawaban (6)