Square root
VBT
Calculator
magnet

Thắng D

12 tháng 7 2021 13:17

câu hỏi

1 xe máy đi từ A đến B với vận tốc 25km/h khi đén B nghỉ 30 phút rồi quay về A với vận tốc 30km/h . Tổng thời gian cả đi lẫn về là 6h .Tính quãng đường AB


5

1


Thắng D

12 tháng 7 2021 13:18

mong kiến guru trợ giúp

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giải pt 5(x-2)/(x+2)-2(x-3)/(x+3)=3

0

Lihat jawaban (2)