Square root
VBT
Calculator
magnet

Trang M

19 tháng 10 2020 12:40

câu hỏi

1. Xác định ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng C1 :a) - Đặt bút chì... gương , - Đặt bút chì.... với gương.


14

1


Mnhi M

06 tháng 11 2020 07:47

a/ Đặt bút chì song song với gương b/ Đặt bút chì vuông góc với gương

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Một bến xe A, bến xe B và 1 con đường. Trình bày vị trí để A có thể qua C thẳng tới B(thẳng hết 3 diểm) sao cho ngắn nhất có thể

1

Lihat jawaban (1)