Square root
VBT
Calculator
magnet

Quỳnh Q

17 tháng 11 2022 14:36

câu hỏi

1-x√3 = x-1

1-x√3 = x-1

alt

8

1

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

18 tháng 11 2022 07:59

Được xác nhận

<p><br>Xin chào em Quỳnh Q,&nbsp;<br>Đáp án cho câu hỏi của em là: 2/(1+ √3)<br><br>Đây là một bài tập thuộc <strong>Chương 1 - Đại số: Phép nhân và phép chia các đa thức</strong><br>Bài giải chi tiết:<br>1-x√3 = x - 1</p><p>&lt;=&gt; x + x√3 = 2</p><p>&lt;=&gt; x(1+ √3) = 2</p><p>&lt;=&gt; x = 2/(1+ √3)<br>Kết luận: đáp án chính xác là &nbsp;2/(1+ √3)<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>


Xin chào em Quỳnh Q, 
Đáp án cho câu hỏi của em là: 2/(1+ √3)

Đây là một bài tập thuộc Chương 1 - Đại số: Phép nhân và phép chia các đa thức
Bài giải chi tiết:
1-x√3 = x - 1

<=> x + x√3 = 2

<=> x(1+ √3) = 2

<=> x = 2/(1+ √3)
Kết luận: đáp án chính xác là  2/(1+ √3)
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

bbfbkhbfogh

6

Lihat jawaban (2)