Square root
VBT
Calculator
magnet

Hiếu L

29 tháng 6 2022 03:08

câu hỏi

1. Who are all ________ people? A. this B. those C. them D. that


22

3

Được xác nhận

M. Ngọc

05 tháng 7 2022 09:53

Được xác nhận

Xin chào em Đồng Đ, Đáp án cho câu hỏi của em là: B Đây là một bài tập thuộc kiến thức về Đại từ chỉ định Bài giải chi tiết: Sau chỗ trống cần điền là một danh từ 'people' vì vậy ta có thể loại đáp án C. Trong trường hợp này ta cần 1 đại từ chỉ định nhằm xác định danh từ phía sau. Ngoài ra, 'people' là danh từ số nhiều vì vậy ta cần dùng 'those' Kết luận: đáp án chính xác là: B Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

Đặng N

04 tháng 7 2022 14:35

ý B.those

Ngọc K

19 tháng 7 2022 10:11

Câu trả lời là B nhé

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

how are you

15

Lihat jawaban (3)