Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn N

24 tháng 1 2020 09:33

câu hỏi

1) What your name?


0

2


Ngoc P

29 tháng 1 2020 03:24

bạn thiếu từ is nếu thêm thì dịch ra tiếng việt là bạn tên gì ?

Phạm P

24 tháng 1 2020 23:51

thiếu chữ is rùi

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tần số lớn hơn 20000Hz khiến chúng ta bị gì

27

Lihat jawaban (4)

Dùng từ gợi ý viết thành câu 7. there / be/ 4 people / in your family

4

Được xác nhận