Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê H

05 tháng 2 2020 05:34

câu hỏi

1 vòng dây tròn có đường kính 20 cm mang dòng điện có cường độ I đặt trong không khí. Độ lớn cảm ứng từ tại tâm vòng dây là 3,14*10^-5T. Tìm I của dòng điện


0

1


Lê M

06 tháng 2 2020 02:17

Chào em, cám ơn em đã đặt câu hỏi cho kiến Công thức tìm độ lớn cảm ứng từ tại tâm vòng dây là B = 2pi.10^-7.(NI)/R với B là độ lớn cảm ứng từ, N là số vòng dây, R là bán kính vòng dây. R = 10cm = 0,1m => I = (B.R)/2pi.10^-7 => I = 5 (A)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tốc dộ tàu hỏa là 60km trên giờ đi mất hết thời gian =10h 25p tính quãng đường tàu hỏa (km/h)

9

Được xác nhận

một cuộn dây dẫn phẳng có 1.000 vòng đặt trong từ trường đều sao cho Các đường cảm ứng từ vuông góc mặt phẳng khung diện tích phẳng mỗi vòng dây là s = 2 dm 2 cảm ứng từ trường giảm đều từ 0,5 t đến 0,2 t trong 1 giây a. tính độ biến thiên Từ Thông qua khung dây b. suất điện động cảm ứng từ xuất hiện trong cuộn dây là bao nhiêu c. hai đầu cuộn dây nối với điện trở R = 60 ôm. tính cường độ dòng điện qua R

2

Lihat jawaban (1)