Square root
VBT
Calculator
magnet

Chi C

27 tháng 7 2022 01:33

câu hỏi

1. Use the verb in their correct forms and add some words where necessary to make meaningful sentences 1. Mr Thanh/ hate /do/ housework/ but/ he still/ clean/ the house/ once/ week -> 2.I/ have/ a holiday/ my family/ in Mai Chau/ now./ We/ spend/ our summer holidays here/ every day


41

1

Được xác nhận

R. Roboteacher171

University of Pedagogy

16 tháng 8 2022 13:11

Được xác nhận

Xin chào em Chi C, Đây là một bài tập thuộc dạng bài chia động từ Bài giải chi tiết: 1. Mr thanh hates doing housework but he still cleans the house once a week. 2. I'm having a holiday with my family in Mai Chau now. We spend our summer holidays here every year. (not day) Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

câu hỏi láy đuôi bài 9 lớp 11 ai có phương pháp nào hiểu ngữ pháp hơn k

4

Lihat jawaban (1)