Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn H

20 tháng 7 2021 01:41

câu hỏi

1.Đâu là đặc điểm chung của các loài cá? 2.Trong các loài: cá mập, cá heo, cá chép, cá bơn. Đâu là cá xương, đâu là cá sụn?🥰🥰


17

1


Nguyễn T

28 tháng 7 2021 15:18

1 hệ tuần hoàn 2 .Cá xương là cá bơn ,chép, cá heo cá sụn là cá mập

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

trong tự nhiên hải quỳ sống ở đâu? Làm thế nào mà hãy vì có thể di chuyển dễ dàng?

3

Lihat jawaban (2)