Square root
VBT
Calculator
magnet

Bao T

06 tháng 10 2022 14:31

câu hỏi

1. Tinh: a) 300+200+187=


1

2

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

06 tháng 10 2022 14:33

Được xác nhận

<p>Xin chào em Bao T,<br>Đây là một bài thuộc Toán 6.<br>Bài giải chi tiết:</p><p>300+200+187</p><p>=500+187</p><p>=687<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Bao T,
Đây là một bài thuộc Toán 6.
Bài giải chi tiết:

300+200+187

=500+187

=687
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

06 tháng 10 2022 14:33

Được xác nhận

<p>Xin chào em Bao T</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, bài Số tự nhiên</p><p>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>300+200+187=500+187=687</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Bao T

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, bài Số tự nhiên

Lời giải chi tiết như sau:

300+200+187=500+187=687

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Nên ôn môn gì trước khi thi

8

Lihat jawaban (1)