Square root
VBT
Calculator
magnet

Rin R

22 tháng 11 2022 13:34

câu hỏi

1. This is a TALL building. —> This is the _______ building in London.

1. This is a TALL building.

—> This is the _______ building in London.


11

3

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

23 tháng 11 2022 07:17

Được xác nhận

<p>Xin chào em Rin R,&nbsp;<br>Đáp án cho câu hỏi của em là: tallest<br><br>Đây là một bài tập thuộc bài so sánh nhất<br>Bài giải chi tiết:<br>This is the tallest building in London.<br>Kết luận: đáp án chính xác là tallest<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>

Xin chào em Rin R, 
Đáp án cho câu hỏi của em là: tallest

Đây là một bài tập thuộc bài so sánh nhất
Bài giải chi tiết:
This is the tallest building in London.
Kết luận: đáp án chính xác là tallest
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

Trương G

24 tháng 11 2022 12:02

<p><strong>Tallest nha</strong></p>

Tallest nha

Nguyễn Đ

27 tháng 11 2022 04:36

<p>Tallest</p>

Tallest

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tìm và sửa lỗi sai 1. If her was you, he couldn't be have like that 2.If Peter had gone to bed early, he would have gone to school late 3.It was not until 1915 that the cinema became an industry 4.It was not until 1990 that she buy the car

8

Được xác nhận