Square root
VBT
Calculator
magnet

Bọt B

29 tháng 5 2020 09:12

câu hỏi

1 thợ sơn phải sơn 1 căn phòng hình hộp chữ nhật ko nóc , biết chiều rộng là 12,4m chiều dài 7m chiều cao 8m . Tính diện tích thợ phải sơn là bao nhiêu mét


4

1


Yugin Y

15 tháng 7 2020 13:43

diện tích xung quanh 4 bức tường là (12,4+7)×2×7 = 271( m2 ) diện tích phải sơn là 271 + 12,4×7 = 357,8 ( m2 ) đáp số : 357,8 m2

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

57 × 89 =?

31

Lihat jawaban (12)