Square root
VBT
Calculator
magnet

Ly L

19 tháng 12 2022 13:00

câu hỏi

1 thùng cao 1,8m đựng đầy nước, tính áp suất của nước lên đáy thùng 1 điểm cách đáy thùng 0,6m

1 thùng cao 1,8m đựng đầy nước, tính áp suất của nước lên đáy thùng 1 điểm cách đáy thùng 0,6m


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

20 tháng 12 2022 11:06

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập trong phần áp suất Bài giải chi tiết: Áp suất tác dụng lên đáy thùng là: p = d.h1 = 10000.1,8 = 18000 N/m2. Áp suất tác dụng lên điểm cách đáy thùng 0,6 m là: p = d.h2 = 10000.(1,8 - 0,6) = 12000 N/m2 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

rót nước vào trong cốc có chứa nước đá thì trong cốc có sự truyền năng lượng như thế nào

19

Được xác nhận