Square root
VBT
Calculator
magnet

Thiết H

01 tháng 11 2022 13:37

câu hỏi

1. Thực hiện phép tính

alt

4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

05 tháng 11 2022 12:15

Được xác nhận

Xin chào em Thiết H, Đáp án cho câu hỏi của em là: a/ 63 b/ 2709 c/ 65 d/ 33 Bài giải chi tiết: a/ =100 - 37 = 63 b/ = 9.(3.134 - 34.3 + 1) = 9.(3.100+1) = 9.301 = 2709 c/ = 9.6 - 1 +12 = 54 - 1 +12 = 65 d/ = 3. (77 : (35- (27 + 1))) = 3. (77 : 7) = 3.11 = 33 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm sô nguyên sao cho 3n + 13 chia hết chọn + 4

4

Lihat jawaban (1)