Square root
VBT
Calculator
magnet

Thơ N

08 tháng 12 2019 05:15

câu hỏi

1. Tính(theo mẫu): a) 27,5%+38%


0

1


Thơ N

08 tháng 12 2019 05:20

65,5%

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

một thập kỷ là bao nhiêu năm

3

Lihat jawaban (2)