Square root
VBT
Calculator
magnet

Đào G

06 tháng 3 2020 05:01

câu hỏi

1.Tính nhanh a, (8,27 +7,16 + 9,333) - ( 7,27+ 6,16+ 8,33) b, 17,4 × 52 + 57 × 17,4 - 17,4 ×9 2. 1 người muốn mua hộp sữa giá 240.000 đồng, khi thanh toán tiền chủ cửa hàng đã giảm cho 12,5% giá tiền hộp sữa đó. Tính số tiền phải trả khi mua hộp sữa. Mình đag cần gấp ạ , giúp mk nhé cảm ơn mn


0

1


Naruto N

09 tháng 3 2020 05:44

Trời ơi nhiều quá sao giải nổi😱

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

một lần mẹ em đi siêu thị mua Nam có bầu canh mỗi gói cân nặng 190 gam mua 7 gói đường mẫu gói cân nặng 0,5 kg.Hỏi có tất cả bột canh đường bánh cân nặng bao nhiêu kilôgam

0

Lihat jawaban (1)