Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần P

29 tháng 10 2022 01:35

câu hỏi

1/ tính hoá trị Mg trong hợp chất MgCl2, biết Cl (I) 2/ lập công thức hoá học của hợp chất tạo bởi nhôm hoá trị (III) và Oxi

1/ tính hoá trị Mg trong hợp chất MgCl2, biết Cl (I)

2/ lập công thức hoá học của hợp chất tạo bởi nhôm hoá trị (III) và Oxi 


11

1

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

30 tháng 10 2022 16:01

Được xác nhận

Xin chào em, Đây là một bài tập thuộc Hóa 8 Bài giải chi tiết: a) Gọi hóa trị của Mg là a Theo quy tắc hóa trị: a×1=I×2 ⇔a=2 Vậy Mg có hóa trị II b) Gọi CTHH của nhôm oxit là AlxOy Oxi có hóa trị II không đổi Theo quy tắc hóa trị: x×III=y×II ⇒x/y =II/III=2/3 (tốigiản) Vậy x=2;y=3 Vậy CTHH của nhôm oxit là Al2O3 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

lm s để cân bằng ạ

1

Được xác nhận