Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê T

15 tháng 12 2019 12:03

câu hỏi

1 tảng đá có dạng hộp chữ nhật dài 2 cm, rộng 1cm, cao 0,5 m.Biết khối lượng riêng đá 2600 kg/m3. Tính khối lượng đá , trọng lượng đá, trọng lượng riêng đá


1

1


Cao L

18 tháng 12 2019 14:05

Tính khối lượng đá D=m : V Vậy, muốn tìm thể tích, ta làm như sau (2+1)*0,5= 1,5 Để tìm KL, ta lấy: 2600*1,5= 3900 kg Vậy, khối lượng đá là 3900 kg Tính trọng lượng riêng Công thức tính trọng lượng riêng theo khối lượng riêng là: d=10D Để tính được trọng lượng riêng, ta đổi: 2600 kg/mét khối = 26000 N/mét khối Tính trọng lượng Thể tích đã tìm được,ta làm như sau: 26000*1,5= 39000 N

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Chức năng của màng tế bào

7

Được xác nhận