Square root
VBT
Calculator
magnet

Nhi N

16 tháng 2 2021 15:08

câu hỏi

1.Đốt cháy sắt thu được 0,2 mol Fe3O4. Thể tích khí oxi(đktc) đã dùng là bao nhiêu 2. Muốn điều chế đc 3,36 lít khí oxi (đktc) thì khối lượng KMnO4 cần nhiệt phân là bao nhiêu, viết phương trình điều chế


38

2

Được xác nhận

P. Nguyen

18 tháng 2 2021 01:47

Được xác nhận

Chào em, cô có thể hỗ trợ em trong câu hỏi này như sau: 1/ 3Fe + 2O2 -- > Fe3O4 Từ PT ta thấy: nO2 = 2nFe3O4 = 2 . 0,2 = 0,4 mol V(O2) = n.22,4 = 0,4.22,4 = 8,96 (l) 2/ nO2 = v/22,4 = 3,36/22,4 = 0,15 mol 2KMnO4 -- > K2MnO4 + MnO2 + O2 (to) Từ PT: nKMnO4 = 2nO2 = 2.0,15 = 0,3 mol mKMnO4 = 0,3.158 = 47,4 (g)

Nhi N

16 tháng 2 2021 15:09

Giúp mình với

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

trình bày phương pháp hóa học phân biệt 2 chất khí đựng riêng biệt bị mất nhân sau : hiđro và oxi

7

Lihat jawaban (1)