Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn C

23 tháng 11 2022 03:21

câu hỏi

1 ngày của Trái Đất có bao nhiêu giờ

1 ngày của Trái Đất có bao nhiêu giờ


13

3

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

23 tháng 11 2022 07:07

Được xác nhận

<p><br>Xin chào em Nguyễn C,&nbsp;<br>Đáp án cho câu hỏi của em là: 24 tiếng<br><br>Bài giải chi tiết:<br>Một ngày có 24 tiếng&nbsp;<br>Kết luận: đáp án chính xác là 24 tiếng<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>


Xin chào em Nguyễn C, 
Đáp án cho câu hỏi của em là: 24 tiếng

Bài giải chi tiết:
Một ngày có 24 tiếng 
Kết luận: đáp án chính xác là 24 tiếng
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

Nguyễn T

23 tháng 11 2022 12:12

<p>đáp án của em là 24 tiếng&nbsp;</p><p>nhưng giờ thực tế là <strong>23 giờ, 56 phút và 4 giây</strong>.</p>

đáp án của em là 24 tiếng 

nhưng giờ thực tế là 23 giờ, 56 phút và 4 giây.

Nguyễn P

25 tháng 11 2022 11:10

<p>Hh8nhihykgujguh jgjf6j66 BT ug5 jfjfjd hy8u5h5y tôi</p><p>&nbsp;</p>

Hh8nhihykgujguh jgjf6j66 BT ug5 jfjfjd hy8u5h5y tôi

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giải các phương trình sau: a) x^(2)−6x+5=0

1

Được xác nhận