Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê H

16 tháng 7 2022 13:58

câu hỏi

1 người đi bộ và xe máy xuất phát tại A đi cùng chiều vòng quay bờ hồ chu vi 5 km . Khi người đi bộ đu được 1 vòng thì gặp ng đi xe máy 5 lần . Lần cuối ở A . Giả sử sau mỗi lần đến A người đi xe máy nghit ở A 15 phút thì khi người đi bộ đi được 1 vòng gặp người xe máy 2 lần , lần cuối ở A khi người đi xe máy vừa đến A m tính vận tốc mỗi người


4

1


Đăng A

18 tháng 7 2022 02:17

điên đồ điên

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Đê đưa vât co khôi lương 20 kg lên cao,ngươi ta sư dung rong roc cô đinh.Tinh lưc cân thiêt đê đưa vât lên đêu (bo qua ma sat giưa sơi dây va rong roc)

0

Lihat jawaban (1)

Hai người xuất phát cùng một lúc từ 2 điểm A và B cách nhau 60km. Người thứ nhất đi xe máy từ A đến B với v1= 30km/h. Người thứ hai đi xe đạp từ B ngược về A với vận tốc v2= 10km/h. Hỏi sau bao lâu hai người gặp nhau? Xác định vị trí đó? (coi chuyển động của hai xe là đều).

8

Được xác nhận