Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn M

03 tháng 11 2022 14:18

câu hỏi

1 người có trọng lượng 500N đứng trên sàn nhà nằm ngang. biết diện tích tiếp xúc giữa 2 chân với sàn nhà là 0.02m^2 a.tính áp suất của người đó tác dụng lên sàn nhà b.hỏi người đó đeo thêm 1 cái cặp có khối lượng là bao nhiêu để áp suất của người đó tác dụng lên sàn nhà là 30000 Pa?

1 người có trọng lượng 500N đứng trên sàn nhà nằm ngang. biết diện tích tiếp xúc giữa 2 chân với sàn nhà là 0.02m^2 

a.tính áp suất của người đó tác dụng lên sàn nhà

 b.hỏi người đó đeo thêm 1 cái cặp có khối lượng là bao nhiêu để áp suất của người đó tác dụng lên sàn nhà là 30000 Pa?

 

 


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

09 tháng 11 2022 12:51

Được xác nhận

Xin chào em Nguyễn M Đây là một bài tập thuộc Chương CƠ học Bài giải chi tiết: Ta có: P = F/S = 500/0,02 = 25000N/m2 Người đó mang thêm cái cặp có khối lượng là: 5000.0,02/10= 10kg Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Co the tech ra muoi duoc ko

0

Lihat jawaban (1)