Square root
VBT
Calculator
magnet

Qui B

03 tháng 4 2020 14:06

câu hỏi

1)Người biết tự điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với lợi ích chung của xã hội, người khác là a) Biết điều b) Có đạo đức c) Biết tự giác d) Có lòng tự trọng 2) Đạo đức được hiểu là a) Chuẩn mực hành vi b) Quy tắc xử sự trong xã hội c) Quy tắc xử sự chung d) Chuẩn mực ứng xử trong xã hội


0

1


Thảo H

09 tháng 4 2020 06:42

1b 2a

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Phương pháp luận biện chứng là phương pháp xem xét các sự vật hiện tượng trong mối liên hệ ràng buộc , tác động qua lại lẫn nhau và phát triển không ngừng . Đúng hay sai ? Giải thích và cho 02 ví dụ minh họa .

5

Lihat jawaban (1)