Square root
VBT
Calculator
magnet

Nick N

03 tháng 7 2023 00:33

câu hỏi

1. My father always_____coffee at home instead of going to the coffee shop A.do B. does C. make D. makes

1. My father always_____coffee at home instead of going to the coffee shop

     A.do                     B. does            C. make                         D. makes


5

2


Linh L

05 tháng 7 2023 07:05

<p><strong>C</strong>. Makes</p>

C. Makes

Ngô B

09 tháng 7 2023 03:06

<p>C. makes</p>

C. makes

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

where( be) ________ nam now ? he(be) _______ in the kitchen

6

Được xác nhận

READING Xin hãy giúp em bài Reading này với ạ 🥺 ngày mai em thi rồi nhưng vẫn phân vân không biết làm. Em đã cố gắng nhưng vẫn không thể hiểu 😭😭

2

Lihat jawaban (1)