Square root
VBT
Calculator
magnet

Min M

09 tháng 12 2019 13:31

câu hỏi

1 mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 24m chiều rộng = 2/5 chiều dàì.tính chu vi và diện tích hình chữ nhật đó


0

1


Hàng Ú

10 tháng 12 2019 05:51

Chiều rộng hcn là 24 × 2 : 5=9,6 (m) Chu vi hcn là (24 +9,6)×2 =43,2(m) Diện tích hcn là 24 ×9,6 = 230,4 (m) Đáp số :chu vi 43,2 m diện tích 230,4 m

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

hổn số

9

Lihat jawaban (1)