Square root
VBT
Calculator
magnet

Little G

01 tháng 6 2020 23:29

câu hỏi

1 mảnh vườn hình thang có diện tích bằng diện tích mảnh đất hình tam giác có độ dài đáy là 50m và hơn chiều cao 125m. Độ dài đáy lớn mảnh đất hình thang gấp rưỡi độ dài đáy bé và hơn đáy. bé 15m. A)Tìm chiều cao mảnh đất hình thang B) Người ta dùng 40%diện tích mảnh vườn để trồng cam. Tính diện tích còn lại.


0

1


Nguyễn T

02 tháng 6 2020 02:55

đáy 50 m và hơn chiều cao 125m là sao?

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

mk hỏi nè 2,345+2,345=? bằng bao nhiu hỏi chs nha 🙃

10

Lihat jawaban (1)