Square root
VBT
Calculator
magnet

My G

07 tháng 2 2022 08:00

câu hỏi

1 mạch dao động gồm tụ điện có điện dung C=5mF, cuộn dây cảm thuần L= 50mH được nạp tới hiệu điện thế cực đại Uo=12V. Viết biểu thức giá trị tức thời của điện tích trên tụ, cường độ dòng điện trong mạch, biết tại t=0, tụ tích điện cực đại


4

2


Quân Q

09 tháng 2 2022 04:05

Tớ Học lớp 1

Griezmann G

12 tháng 2 2022 04:23

Lớp 9

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính góc khúc xạ lớn nhất khi ánh sáng truyền từ không khí qua mặt phân cách giữa không khí và thủy tinh, biết chiết suất thủy tinh là 1,5

2

Lihat jawaban (1)

1 ô tô chuyển động trên đoạn đường S, nửa đoạn đường đầu đi với vận tốc v=80km/h. 1/3 của đoạn đường còn lại đi với v=60km/h. Cuối cùng, đi với v= 40km/h. Tính Vtb=?

5

Được xác nhận