Square root
VBT
Calculator
magnet

Zhann Z

22 tháng 3 2021 22:47

câu hỏi

1. Khởi nghĩa Lí Bí. Nước Vạn Xuân thành lập. 2. Em có suy nghĩ gì về việt đặt tên nước là Vạn Xuân?


25

2


Pha H

23 tháng 3 2021 12:04

đặt tên nước ta là vạn Xuân vì muốn dân ta có cuộc sống ấm no hạnh phúc như lúc nào cũng là mùa xuân

Zhann Z

23 tháng 3 2021 12:11

Thank bạn!!

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

trình bày tóm tắt nguyên nhân diễn biến kết quả khởi nghĩa lý bí .LÝ BÍ lên ngôi hoàng đế có ý nghĩa gì ?

6

Lihat jawaban (1)