Square root
VBT
Calculator
magnet

Hai H

04 tháng 4 2020 01:50

câu hỏi

1. ...............is it from your house to school ?- About three kilometers. A.How far B.How long C.How much


2

1


Nguyễn T

04 tháng 4 2020 04:34

ý A

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Hi you

11

Lihat jawaban (3)