Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn H

22 tháng 11 2022 14:54

câu hỏi

1 đội bác sĩ trẻ tham gia tình nguyện hỗ trợ miền nam chống dịch covid 19. Dự kiến số bác sĩ nữ bằng 2/5 số bác sĩ nam. Do 2 bác sĩ nữ ốm nên thay bằng 2 bác sĩ nam nên số bác sĩ nữ bằng 3/8 số bác sĩ nam. Hỏi đội đó có bao nhiêu nữ, bao nhiêu nam

1 đội bác sĩ trẻ tham gia tình nguyện hỗ trợ miền nam chống dịch covid 19. Dự kiến số bác sĩ nữ bằng 2/5 số bác sĩ nam. Do 2 bác sĩ nữ ốm nên thay bằng 2 bác sĩ nam nên số bác sĩ nữ bằng 3/8 số bác sĩ nam. Hỏi đội đó có bao nhiêu nữ, bao nhiêu nam


16

1

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

23 tháng 11 2022 07:12

Được xác nhận

<p><br>Xin chào em Nguyễn H,&nbsp;<br>Đáp án cho câu hỏi của em là:</p><p>bác sĩ nam: 110, bác sĩ nữ: 44<br><br>Bài giải chi tiết:<br>Gọi x là số bác sĩ nữ</p><p>y là số bác sĩ nam (x,y thuộc N*)</p><p>Ta có: x = 2/5y</p><p>x-2 = 3/8(y+2) &lt;=&gt; x -3/8y = 11/4</p><p>=&gt; x = 44; y = 110</p><p><br>Kết luận: đáp án chính xác là bác sĩ nam: 110, bác sĩ nữ: 44<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>


Xin chào em Nguyễn H, 
Đáp án cho câu hỏi của em là:

bác sĩ nam: 110, bác sĩ nữ: 44

Bài giải chi tiết:
Gọi x là số bác sĩ nữ

y là số bác sĩ nam (x,y thuộc N*)

Ta có: x = 2/5y

x-2 = 3/8(y+2) <=> x -3/8y = 11/4

=> x = 44; y = 110


Kết luận: đáp án chính xác là bác sĩ nam: 110, bác sĩ nữ: 44
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho A là một tập hợp, xác định các tập hợp A∪A

2

Được xác nhận