Square root
VBT
Calculator
magnet

Phạm L

04 tháng 6 2020 01:06

câu hỏi

1. Hãy nêu một vài lệnh trình bày trang văn bản đơn giản? các thao tác để hướng trang và đặt lề trang? 2. Trình bày thao tác tạo bảng? cách chèn thêm hàng hoặc cột? 3. hãy trình bày cách định dạng đoạn văn bản. 4. mục đích của việc chèn hình ảnh vào trang văn bản? các theo chèn hình ảnh vào trang văn bản? 5. Hãy nêu các thành phần cơ bản của một văn bản. 6. thế nào là định dạng văn bản? các lệnh định dạng văn bản được phân loại như thế nào? Hãy liệt kê một số tham số Định dạng kí tự? 7. nêu sự khác biệt giữa lệnh Find và lệnh Find and Replace?


0

1


Phạm L

04 tháng 6 2020 01:14

3. định dạng đoạn văn bản là. - căng thẳng lễ trái. - căn thẳng lề phải - căn thẳng 2 lề - cả giữa - thấy đôi lề đoạn văn - giãn cách dòng trong đoạn văn

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

thi lại toan

9

Lihat jawaban (1)