Square root
VBT
Calculator
magnet

Phạm T

26 tháng 1 2023 16:03

câu hỏi

1 hợp chất có phân tử gồm X và Oxi, nguyên tố X có hóa trị VI, tỉ khối chất đó với Oxi là 2,5


8

1

Được xác nhận

R. Roboteacher194

University of Pedagogy

27 tháng 1 2023 14:01

Được xác nhận

<p>Chào em Phạm T,</p><p>Đây là dạng bài xác định công thức hợp chất.</p><p>&nbsp;</p><p>Vì X có hóa trị VI nên CTHH giữa X và Oxi là XO3.</p><p>d<sub>X/O2</sub> = 2.5 =&gt; M<sub>XO3</sub> = 2,5.32 = 80 (g/mol)</p><p>=&gt; M<sub>X</sub> = 80 - 3.16 = 32 (g/mol)</p><p>=&gt; X là lưu huỳnh (S).</p><p>&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi nữa em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p><p>&nbsp;</p>

Chào em Phạm T,

Đây là dạng bài xác định công thức hợp chất.

 

Vì X có hóa trị VI nên CTHH giữa X và Oxi là XO3.

dX/O2 = 2.5 => MXO3 = 2,5.32 = 80 (g/mol)

=> MX = 80 - 3.16 = 32 (g/mol)

=> X là lưu huỳnh (S).

 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi nữa em nhé.

Cảm ơn em.

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 488. Stiren không có khả năng phản ứng với : A. dung dịch brom. B. brom khan có Fe xúc tác. C. dung dịch AgNO 3 /NH 3 . D. dung dịch KMnO 4 .

0

Được xác nhận