Square root
VBT
Calculator
magnet

Bùi H

21 tháng 5 2022 03:38

câu hỏi

1 hình chữ nhật có DT 32cm2 , chiều dài là 4cm , độ dài 1 đường chéo là 5cm. Tính diện tích hình thoi


4

2


Nguyễn B

24 tháng 5 2022 07:02

Điên à

T. Minh

25 tháng 5 2022 02:18

Câu hỏi rất ư là lắc léo và đầy sáng tạo.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

r_ _ it

10

Lihat jawaban (2)