Square root
VBT
Calculator
magnet

Mobile G

07 tháng 4 2020 06:47

câu hỏi

1 giờ 20phut : 2 ×3-75×8×6×0=


0

2


Nguyễn T

08 tháng 4 2020 03:08

1 giờ 20 phút : 2 × 3 - 75 × 8 × 6 × 0 = 80 phút : 2 × 3 - 0 = 40 phút × 3 = 120 phút = 2 giờ

Mobile G

15 tháng 4 2020 02:32

2 giờ

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cái gì đánh cha đánh mẹ đánh bố đánh em ai mà giải được đúng là thiên tài

21

Lihat jawaban (3)