Square root
VBT
Calculator
magnet

Đỗ H

05 tháng 2 2020 02:56

câu hỏi

1 electron thả tự do không vận tốc ban đầu tại M trong điện trường đều. Độ lớn cường độ điện trường bằng 1000v/m.electron có m=9.1*10^-31.có q=1.6*10^-19.bỏ qua lực điện.nếu đi đc 22 cm thì v=?


0

1


Lê M

06 tháng 2 2020 02:40

Chào em, cám ơn em đã đặt câu hỏi cho kiến Khi bỏ qua lực điện, thì electron rơi tự do chỉ chịu tác dụng của trọng lực P. Lúc này ta có công của ngoại lực bằng độ biến thiên cơ năng A = P.s = W2 - W1 (với W2 là động năng lúc sau, W1 là động năng lúc ban đầu) => A = mgs = (1/2).mv^2 - 0 => gs = (1/2).v^2 => v = 2,076 m/s

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Đặt 1 đoạn dây dẫn có chiều dài 2m mang dòng điện 10A vào một từ trường có cảm ứng từ là 0,02T. Xác định lực từ tác dụng lên dây AB.

12

Lihat jawaban (1)

Câu 13: Tính công cần thiết để một đoàn tàu khối lượng m = 8.10 kg tăng tốc từ vận tốc v1 = 36km/giờ đến vận tốc v2 = 54km/giờ.

13

Được xác nhận