Square root
VBT
Calculator
magnet

Xuân P

23 tháng 3 2021 14:23

câu hỏi

1. Did you go on vacation last summe? 2. Where did you go? 3. How did you travel there? 4.What did you go? 5. What was the weather like? 6. Did you eat any special food?


12

1


V. Văn

25 tháng 3 2021 08:45

Chào em. 1. Where did you go last summer ? I went to Ha Long Bay with my family. 2. How did you get there? I went by coach . 3. What was the weather like? It was hot and sunny. 4. Did you eat any special food? Yes, I did. Chúc em vui và học tốt.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

who know onepiece blox fruit roblox

17

Lihat jawaban (4)