Square root
VBT
Calculator
magnet

Nhạ T

12 tháng 4 2021 23:40

câu hỏi

1) Chỉ và phân tích tác dụng của các phép từ từ trong những câu sau : a) Chị Cốc thoạt nghe tiếng hát tự trong lòng đất văng vẳng lên, không hiểu ntn, giật nẩy đầu cánh muốn bay. Đến khi định thần lại, chị mới trợn tròn mắt giương cánh lên như sắp đánh nhau. b)Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng. Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ. c)Quê hương là con diều biếc Tuổi thơ con thả trên đồng. Quê hương là con đò nhỏ Êm đềm khua nước ven sông. d)Anh Khải là chân ghi bàn trong đội bóng của tôi.


3

1


N. Mộng

28 tháng 4 2021 07:30

a. Nhân hoá b. Ẩn dụ c. So sánh d. Hoán dụ

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

hãy kể diễn cảm truyện con rồng cháu Tiên

0

Lihat jawaban (1)