Square root
VBT
Calculator
magnet

Mỹ H

12 tháng 4 2020 13:27

câu hỏi

1 công dân có nhưng quyền gì ?


0

2


Phạm Đ

18 tháng 4 2020 06:25

1. Quyền học tập. 2. Quyền tự do ngôn luận. 3. Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín. 4. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm. 5. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.

Nguyễn T

14 tháng 4 2020 03:18

một công dân có quyền tự do học tập của chơi rồi giải thích làm những việc gì mình thích

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Nếu ba việc làm không đúng với quyền và nghĩa vụ học tập của công dân

11

Lihat jawaban (1)